Artikel Bahasa Jawa

40 HADIST KANGGE DADOSAKEN PRIBADI MUSLIM (Bag-4)

Dipun Liru basa saking Kitab

  الأربعون حديثا في الـشـخـصـيـة الإسـلامـيـة

Syeikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al Halaby

 

Hadits Kaping -6

WANGSUL DATENG MARGI INGKANG LERES

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلا وَلَهُ ذَنْبٌ يَعْتادُهُ: الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ، أَوْ ذَنْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ الدُّنْيَا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفْتَنًا تَوَّابًا نَسِيًّا إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ.”

Saking Ibnu Abbas Rodhiallahu’anhu ngendika : Rosulullah Shallallahu’alaihi wasalam paring pangandikan : “ora ana wong mukmin sing ora duwe dosa sing dilakoni saben wektu utawa deweke duwe dosa kang tansah ditindhakake lan ora bisa ditinggalake nganti deweke ninggalke donya. Saktemene saben wong mukmin diciptakake ana ing kahanan sing kena fitnah, tansah tobat, lan tansah lali. Menawa dielengake deweke bakal kelingan maneh.” [1]

Takhrij hadits:

40 HADIST KANGGE DADOSAKEN PRIBADI MUSLIM (Bag-3)

Dipun Liru basa saking Kitab

  الأربعون حديثا في الـشـخـصـيـة الإسـلامـيـة

Syeikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al Halaby

Hadits Kaping -4

PANGORBANAN DIRI

عم العلاء بن زياد قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد نفسه في ذات الله. قال: فأي المهاجرين أفضل؟ قال: من جاهد لنفسه وهواه في ذات الله. قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله.

Saking Al ‘Alaa bin Ziyad ngendika : wonten piyai kakung nyuwun persa dateng Abdullah bin Amr bin Al ‘Ash Radhiayallohu’anhu, piyambakipun  matur : Tiang mukmin pundi ingkang langkung afdhol islamipun? Abdullah bin Amr mangsuli :”yaiku wong Islam sing selamet saka pangucape lan tangane”. Piyambakipun nyuwun persa malih : Jihad ingkang kadhos pundi ingkang langkung afdhol? Abdullah bin Amr mangsuli : “yaiku wong kang jihad merangi awake dewe kanggo golek ridhane Allah.” Piyambakipun nyuwun persa malih : Tiang hijrah kadhos pundi ingkang langkung afdhol? Abdullah bin Amr mangsuli :” yaiku wong kang jihad merangi awake dewe lan nafsune kanggo golek ridhane Allah.” Piyambakipun nyuwun persa malih: Panjenengan piyambak ingkang ngendika mekaten punopo Rasulullah Shollallohu’alihi wasalam? Abdullah bin Amr mangsuli  : Malah Rosulullah Shollallohu’alihi wasalam sing paring pangandikan[1]

 

40 HADITS KANGGE DADOSAKEN PRIBADI MUSLIM (Bag. 2)

Dipun Liru basa saking Kitab

  الأربعون حديثا في الـشـخـصـيـة الإسـلامـيـة

Syeikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al Halaby

Hadits Kaping -2

BEDA KALIYAN SANESIPUN

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بين يدي الساعة حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.”

Saking Ibnu Umar Radhiyallahu’anhu ngendika : Rasulullah Shallallahu’alaihiwasalam paring pangandikan :”Aku didawuhi nganggo pedang ana ing sakngarepe dina kiamat nganti Allah disembah lan ora ana tandingane.  Rezekiku didadekake ana ing sak ngisori tumbakku. Kanesthan (kehinaaan) lan kasoran didadekake tumrap wong-wong kang pada tumindak ora pada karo sing tak printahake. Sing sapa wonge memper/mirip salah sawijining kaum, kamangka deweke kalebu ing golongane deweke. [1]

Takhrij hadits:

Dipun riwayataken dining Imam Ahmad (5114) saha sanesipun kanti sanad ingkang hasan.

Kula sampun jlentrehaken kanthi jlimet perkawis hadist menika nalika kula naliti kitab “Al Hikam Al Jadirah Bil Idzaa’ah” (hal. 1 – 3) karya Ibnu Rajab Al Hanbaly.

Katerangan

Saben tiang muslim menika kedah gadhah kepribaden ingkang benten kaliyan sanesipun. Inggih menika kepribaden ingkah gadahi Hambek (karakter) ingkah onjo (spesial), pathokan ingkang onjo, saha cara ingkah ugi onjo. Saben muslim kedah benten wonten ing tata gelaring pasrawungan (penampilan), nalika nampi pawartos, saklebeting aqidahipun, kiblatipun, saha sedaya urusan ingkah magepokan kaliyan gesangipun.

Inggih kanthi benten kaliyan sanesipun menika, lajeng saget nggulawenthah keislaman saha dakwah islam ingkang resik saha suci. Mboten wonten raos tidha-tidha (subhat) ing saklebetipun ugi mboten wonten kalepatan ingkang ngganduli.

Saben muslim wonten ing benten kaliyan sanesipun mboten angsal medal saking jalur :

40 HADIST KANGGE DADOSAKEN PRIBADI MUSLIM

Dipun Liru basa saking Kitab

  الأربعون حديثا في الـشـخـصـيـة الإسـلامـيـة

Syeikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al Halaby

Hadist Kapisan

IKHLAS

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.”

Saking Umar bin AlKhoththab Radhiyallahu’anhu ngendika : Rasulullah Shallallahu’alaihiwasalam paring pangandika : “Saktemene saben amal iku gumantung saka niate. Saktemene kanggo menungsa iku mung gumantung ing niate. Sing sapa wonge hijrah (pindahe) niate karana Allah lan Rosule, mangka hijrah (pindahe) bakal tekan marang Allah lan Rasule. Lan sapa wonge kang hijrah (pindahe) karana donyane sing digoleki utawa marang sawijine wanita sing bakal dinikahi, mangka hijrah (pindahe) uga bakal kasembadan jumbuh kara sing dadi niate”.

YUK TAAWUN DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA PUTRI

untuk informasi selengkapnya bisa cek di sini


donasi

This will close in 24 seconds